Homee-mailmapmap  


O spoločnosti

K.B. FRUTOS, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, bola založená v roku 1993 v metropole východoslovenského regiónu Šariš, v Prešove, ako reakcia na požiadavky „mliekárenského a ovocinárskeho trhu“. Pri zrode tejto myšlienky, ako aj jej realizácie v podobe založenia úspešnej firmy, stáli dvaja ľudia, Ing. Kamil Benetin a Ing. František Karniš. S využitím svojich bohatých skúseností v oblasti spracovania ovocia spoločne ako prví na Slovensku vybudovali špecializovanú firmu na výrobu asepticky spracovaných polotovarov predovšetkým pre mliekárenský priemysel.

Hlavným kritériom pre rozvoj spoločnosti bolo zabezpečiť výrobu kvalitných polotovarov pre mliekárenský priemysel s vedomím, že tieto polotovary do značnej miery ovplyvňujú chuťový vnem finálnych výrobkov a tým aj ich predajnosť. Preto spoločnosť zaviedla systém HACCP a je držiteľom certifikátu ISO 9001:2009, čo je pre odberateľov určitou garanciou dodržiavania požadovaných noriem a postupov zo strany výrobcu.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledný produkt, je kvalita vstupných surovín, predovšetkým ovocia. Len kvalitné ovocie, šetrne spracované, môže si zachovať svoju chuť, farbu a nutričné hodnoty tak dôležité pre konečného spotrebiteľa. Z tohto dôvodu spoločnosť investovala v rokoch 2005 a 2006 do modernizácie technológie výroby mrazu a v súčasnej dobe má k dispozícii mraziarenské sklady s kapacitou 12 tis. m3 úložného priestoru. Tieto priestory používa na uskladnenie zásob mrazených ovocných drení a kusového ovocia, ktoré vykupuje od prvovýrobcov, ale aj na obchodnú činnosť s týmto tovarom.

Vstupom do EÚ sa stala rozhodujúcim meradlom úspešnosti firiem kvalita produktu a kvalita a rýchlosť servisu  poskytovaného zákazníkovi. Preto sa spoločnosť zamerala práve na budovanie konkurenčnej výhody na týchto atribútoch, ktorým podriadila svoje ciele a politiku.

 
ÚVOD | PRODUKTY | TECHNOLÓGIE | SLUŽBY | Kontakt | English
K.B.FRUTOS s.r.o. Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, Slovensko, tel.: +421 51 4881512, e-mail: obchod@kbfrutos.sk
IČO: 31 679 129, IČ DPH: SK2020522779, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.1321/P
Copyright © 2013 K.B. FRUTOS s.r.o. Prešov | Všetky práva vyhradené. | Design a implementácia w-ign