Homee-mailmapmap  


Tetrapak

PLNEAUTOMATIZOVANÁ LINKA TETRAPAK

Technológia firmy TETRAPAK, inštalovaná v roku 2008 zabezpečuje plneautomatickú prevádzku výroby a plnenia produktov do veľkokapacitných kontajnerov. 

 Kapacita zariadenia je 3 000kg / 2 hod.

 
ÚVOD | PRODUKTY | TECHNOLÓGIE | SLUŽBY | Kontakt | English
K.B.FRUTOS s.r.o. Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, Slovensko, tel.: +421 51 4881512, e-mail: obchod@kbfrutos.sk
IČO: 31 679 129, IČ DPH: SK2020522779, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.1321/P
Copyright © 2013 K.B. FRUTOS s.r.o. Prešov | Všetky práva vyhradené. | Design a implementácia w-ign