Homee-mailmapmap  


Technológia spracovania

Pri výrobe svojich produktov spoločnosť používa modernú technológiu, ktorá umožňuje zabezpečiť požadovanú kusovitosť a viskozitu jednotlivých výrobných šarží. Aby si finálny produkt zachoval všetky požadované vlastnosti a predovšetkým mikrobiálnu čistotu, je rovnako dôležitý ako výrobný proces aj proces sanitácie výrobných zariadení a obalov a konečný proces balenia.

Postupy sanitácie rieši moderná CIP stanica, ktorá v automatizovanom režime riadi všetky procesy sanitácie a sterilizácie a samozrejme umožňuje aj spätnú kontrolu kvality vykonaných postupov.

Finálny výrobok sa spotrebiteľovi dodáva v špeciálnych nerezových kontajneroch, ktorých vnútorné prostredie je pred jeho plnením sterilne upravené a následne z hlavného technologického zariadenia naplnené pod tlakom dusíka. Na prepravu produktov sa používajú vratné nerezové kontajnery v objeme 200 l, 500 l a 800 l.

 
ÚVOD | PRODUKTY | TECHNOLÓGIE | SLUŽBY | Kontakt | English
K.B.FRUTOS s.r.o. Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, Slovensko, tel.: +421 51 4881512, e-mail: obchod@kbfrutos.sk
IČO: 31 679 129, IČ DPH: SK2020522779, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.1321/P
Copyright © 2013 K.B. FRUTOS s.r.o. Prešov | Všetky práva vyhradené. | Design a implementácia w-ign