Homee-mailmapmap  


Proces spolupráce

Na základe Vášho kontaktu a Vašej požiadavky na obchodné oddelenie spoločnosti, obchod@kbfrutos.sk, Vám pracovníci nášho laboratória pripravia laboratórne vzorky za účelom ich otestovania, prípadne poradia s riešením možných problémov.
Ak Vám bude vyhovovať niektorá z ponúkaných vzoriek alebo následne upravených vzoriek, pracovníci obchodného oddelenia Vám predložia predbežné cenové a dodacie podmienky.
Ak z Vašej strany bude pretrvávať seriózny záujem o vybraný produkt, vyrobí sa technologická vzorka, k odladeniu vo Vašom výrobnom procese.
Po schválení technologickej vzorky sa uzavrie Zmluva o dodávkach, v ktorej sa dohodnú podmienky odberu a cena. Súčasťou dodávky je Osvedčenie o kvalite.

V prípade Vášho záujmu o výrobky určené konečnému spotrebiteľovi kontaktujte priamo naše

Obchodné oddelenie »

 

 

 
ÚVOD | PRODUKTY | TECHNOLÓGIE | SLUŽBY | Kontakt | English
K.B.FRUTOS s.r.o. Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, Slovensko, tel.: +421 51 4881512, e-mail: obchod@kbfrutos.sk
IČO: 31 679 129, IČ DPH: SK2020522779, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.1321/P
Copyright © 2013 K.B. FRUTOS s.r.o. Prešov | Všetky práva vyhradené. | Design a implementácia w-ign